Basket icon  Nákupný košík | 0,00 €
POTREBUJETE POMOC?
Home icon  +421 910 823 693 At icon  obchod@azing.sk

ČlánkyNaši partneri VIDEO vizitky

Spoločnosť AZING, s.r.o. je zameraná na rozvoj dlhodobej spolupráce s renomovanými výrobcami stavebnej mechanizácie. Ponúkané produkty musia spĺňať podmienku použitia v záťaži INDUSTRIAL a byť plne CERTIFIKOVANÉ v oblasti kde budú nasadené. Výsledkom takejto stratégie je spolupráca s firmami ako sú SIMA, BOSCARO, TEA International, ENAR, MILWAUKEE, AEG, RUBI a ďalší.
O nás

AZING s.r.o. je postavená na tradičných hodnotách individuálneho prístupu v obchodných vzťahoch. Sme zameraní na prezentáciu produktov formou internetu. Vyhýbame sa nákladným investíciám do kamenných predajní, ktoré by vytvorili tlak na konečnú cenu ponúkaných produktov. Aj keď prevádzkujeme internetové obchody, vždy vítame, keď nás naši zákazníci kontaktujú aj inou formou ako priamou objednávkou. V takýchto prípadoch sme schopný cielene poradiť riešenie, ktoré plnohodnotne pomôže vyriešiť konkrétny problém a prinesie nám ďalšieho spokojného zákazníka.
Splátkový predaj pre Živnostníkov a S.R.O.

AZING s.r.o. predajca a dodávateľ spolu s leasingovou spoločnosťou umožňuje výhodné financovanie nákupu stavebnej mechanizácie bez akontácie na mesačné splátky.
Obchodné podmienky spoločnosti AZING s.r.o.

Tieto Obchodné podmienky spoločnosti AZING s.r.o. (ďalej len „Obchodné podmienky“), určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov založených kúpnou zmluvou uzavretou medzi AZING s.r.o. (ďalej len „Predávajúcim“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „Kupujúcim“). Kupujúci fyzická alebo právnická osoba súčasne s objednávkou akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru, alebo služby ponúkané predávajúcim. Všetky vzťahy kupujúceho a predávajúceho tu uvedené sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je písomnou zmluvou s kupujúcim uvedené inak.
Reklamačný poriadok spoločnosti AZING s.r.o.

Tento reklamačný poriadok spoločnosti AZING s.r.o. (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je vydaný podľa §14 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


AZING, s.r.o.
Kimovská 2341/6
039 01 Zvolen
Slovak republic
Tel./Fax.: +421 45 533 20 16
Mobil: +421 910 823 693
e-mail:obchod@azing.eu
IČO: 45331537 IČ DPH: SK2022937202
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Bankové spojenie: 2687618657/0200
IBAN: SK68 0200 0000 0026 8761 8657
SWIFT: SUBA SK BX
Obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Ochrana osobných údajov
Autorské práva